CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Á CHÂU
42 Đường B Trưng Trắc, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP.HCM
Phone: (028) 6280 5152 – 0909742113
FAX: (028) 6280 5156